Zmluva o udržiavaní cintorína

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Židovská náboženská obec Prešov
Číslo dokladu: 
13/2019