Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od: 
29.10.2019
do: 
19.11.2019

PD Kapušany -oznam

Vyvesené od: 
06.09.2019
do: 
30.11.2019

Výzva na predloženie ponuky č. CHV-2019/176-OCÚ

Vyvesené od: 
11.06.2019
do: 
31.12.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019