Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky-Informácie pre voliča

Vyvesené od: 
15.01.2019
do: 
30.03.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019