Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky- Tomáš Kmec

Vyvesené od: 
16.09.2019
do: 
01.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán obce Lipníky"

Vyvesené od: 
16.09.2019
do: 
01.10.2019

PD Kapušany -oznam

Vyvesené od: 
06.09.2019
do: 
30.11.2019

Výzva na predloženie ponuky č. CHV-2019/176-OCÚ

Vyvesené od: 
11.06.2019
do: 
31.12.2019

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

Vyvesené od: 
27.02.2019
do: 
31.12.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019