Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK

Vyvesené od: 
16.03.2018
do: 
31.03.2018

Pašie-pozvánka

Vyvesené od: 
13.03.2018
do: 
26.03.2018

Ochrana lesov pred požiarmi r. 2018

Vyvesené od: 
12.03.2018
do: 
30.04.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018