Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí -kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Vyvesené od: 
19.09.2018
do: 
10.11.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov+ počet obyvateľov

Vyvesené od: 
14.08.2018
do: 
10.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
11.07.2018
do: 
31.10.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018