Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení zásielky na pošte- Miroslav Gurovič

Vyvesené od: 
02.04.2020
do: 
17.04.2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda- odpadová

Vyvesené od: 
28.02.2020
do: 
28.02.2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - obec Chmeľov

Vyvesené od: 
20.02.2020
do: 
31.12.2020

Výzva na predkladanie ponúk-Stavebné práce-ZD Chmeľov

Vyvesené od: 
03.02.2020
do: 
31.12.2023

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2020

Vyvesené od: 
28.01.2020
do: 
11.12.2020

Výzva na predloženie ponúk -Zberný dvor Chmeľov - vybavenie

Vyvesené od: 
15.01.2020
do: 
31.01.2023

Oznam-odvoz jedlých olejov

Vyvesené od: 
10.01.2020
do: 
03.11.2020

Zber komunálneho odpadu z domácnosti rok 2020

Vyvesené od: 
17.12.2019
do: 
31.12.2020