Územné plánovanie

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán obce Lipníky"

Vyvesené od: 
16.09.2019
do: 
01.10.2019